Относно: Цена на природния газ за ІV-то трим. на 2017 г.

           В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружест ... виж повече

Започват планирани ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление

ПАО „Газпром“, ООО „Газпром експорт“ и операторите на преносните мрежи от балканското направление (в това число и ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

09.06.2017

Относно: Цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2017 г.

           В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за трето тримесечие на 2017 г. в размер на 370,21  лв./хм3 (без цена за пренос, акциз и ДДС) – увеличение в сравнение с прилаганата през второ тримесечие на 2017 г. цена (без цена за пренос, акциз и ДДС) с 6,95 лв./хм3 – 1,91 %.